CITE » RESULTS » Підсумок 3 (Фестиваль "ЕКО-ТЕХНО-ПАТРІО")

Підсумок 3 (Фестиваль "ЕКО-ТЕХНО-ПАТРІО")

Вступ                                                       Слайд-шоу                                             Нагородження                                       Колеги у Великобританії (NPL) 

     

.Водні ракети                    Бластери та роботи                    Водні ракети-авто                    Робо-Тир                  Вікіпедія (Water rocket competitions) 

 Фестиваль "Еко-техно-Патріо"

Номінації, результати в балах та місця  
Назва_команди Населе- ний   пункт Реєст-рація. Фото та запро- шення
Відео до Зая- вки

Автор-  ські вир- оби. Резуль- тат

Міс- це 

Водні Еко-Ракети. Відхілення     від цілі

Резу- льтат мінусу- ється

  "-"

Міс- це Еко- техно-Боулінг Резу- льтат Міс- це Еко-  техно- Дартс з пневмо Бластером  Резу- льтат Міс- це Еко- Робо- Тир Резу- льтат Міс- це Еко- техно- Гольф Резу- льтат Міс- це Відео на Фест- ивалі Сума  балів по номі- націям Міс- це на Фес- тив- алі
Графік 
       

100-Image result for знак суммы сигма картинка

   
  Спроби:       1   1 2 3     1 2     1 2     1 2     1    
   
1 Орбіта Грижинці   22   10 5 12 -27   0 0 0   0 10 10   10 0 10         93    
2 Ескалібур Дашів   52 3 10 7 15 -32   0 10 10   20 20 40 1
0 10 10         128    
3 Протон Гайсин   49   10 1 1 -12 3 0 10 10   10 0 10   20 10 30 1       138 2  
4 4 шк Мог-Под   48   50 1 20 -71   0 10 10   0 0 0   0 0 0         39    
5 ОЦТТУ Мог-Под