Реабілітація за допомогою тенісу

Результат пошуку зображень за запитом "теннис для людей с инвалидностью"https://www.facebook.com/groups/tennis.rehabilitation/

Реабілітація за допомогою тенісу

Проект засновано Володимиром Жалко-Титаренко, єдиним в світі тенісистом, який переміг діагноз ДЦП та може брати участь у змаганнях зі здоровими професійними тенісистами

Підтверджено Федераціями - Tennis New Zealand, Tennis Australia, Tennis Canada, Федерацією тенісу України, що подібних випадків в історії тенісу ще не було.

Існують чималі контингенти молоді, чоловіків та жінок різного віку, які потребують оздоровлення, в тому числі з ураженнями опорно-рухового апарату травматичної та неврологічної (парези) етіології. Немає потреби доводити, що фізичні вправи залишаються найкращим засобом оздоровлення, а в багатьох випадках і реабілітації.

Але найчастіше лікувальна гімнастика, тренажери, мануальні впливи позбавлені відсутності змагань і втрачають свою придатність. Теніс тут переважає тим, що він є ігровим видом спорту і має суттєві реабілітаційні властивості:
- це шанований в світі вид спорту;
- він сприяє розвитку і координації комплексу вестибулярних, рухових, зорових та емоційних реакцій;
- має широкий діапазон дозування навантажень;
- в тенісі для гри може використовуватись одна рука. Це надає можливість грати в повну силу особам з ураженнями однієї з рук;
- в тенісі припустимі обмеження переміщень по корту в парних комбінаціях 2 на 2 гравця. Ця комбінація дає змогу грати на повну силу особам з ураженням нижніх кінцівок.

Завдяки своїм особливим біоенергетичним властивостям теніс є особливо принадним для реабілітації.

Переконливим доказом цьому є приклад спортсмена Володимира Жалко-Титаренко, інваліда з дитинства в якого лівосторонній геміпарез. Через систематичні тенісні тренування з 1996 року він досяг сучасної професійної техніки гри в теніс і спроможності грати в матчах з спортсменами без фізичних вад. На даний момент він є єдиним в світі тенісистом з такою нозологією.

Головне, що теніс сприяє від згубного відчуття неповноцінності та інвалідності.
Теніс може сприяти позбавленню від алко-, табако-залежності як метод психологічної реабілітації.

Проект затверджений у Федерації Тенісу України, особисто Г.Ф. Беньяміновим. Генеральним менеджером проекту призначено Жалко-Титаренко Володимира Валентиновича від 20.01.2006 (вих.док.№14). Виявлена зацікавленість до проекту з боку зарубіжних товариств, таких як Британська Рада по програмі «Адаптація до життя людей з обмеженими можливостями».

Проект підтримано ресурсом  в Інтернет від БЮТ  «Ідеальна Країна» від 5.05.2006
http://www.kraina.org.ua/ua/module/health/conception/46/alternative/

Особливе місце в проекті займають наміри залучення контингентів молоді з груп ризику - наркозалежних і т.д., та категорії «Дітей Чорнобиля».

За умови забезпечення пільг з боку Держави та місцевої влади робота новоствореного Тенісно-Реабілітаційного Центру може бути може бути розгорнута на будь-якій базі з критими кортами, зокрема в місті Києві. Проект планується перевести на рівень міжнародної програми розвитку тенісу.

В найближчих планах  роботи над проектом - побудова Тенісно-Реабілітаційного Центру в м. Києві.

Медіа-партнер проекту - sport.ua
http://sport.ua/news/11967
http://sport.ua/news/12466

Новий прес-реліз станом  на 4 червня 2007  :
http://www.tennis.sport.ua/news/24942

Проект підтримано Осередком Федерації Тенісу України у Рівненській області, особисто Юрієм Ходаківським 25 травня 2007 року.

http://dnevnik.bigmir.net/article/427946

=============================================================================================================================================================================

https://www.facebook.com/SpecialOlympicsUkraine/

https://www.facebook.com/specialolympicsorgua/

Реабилитация при помощи тенниса - мой проект

24 апреля´07 12:46 Просмотров: 659 Комментариев: 0

Проект основан Жалко-Титаренко Владимиром, единственным в мире теннисистом, сумевшим преодолеть диагноз ДЦП и играть со здоровыми профессиональными теннисистами. Подтверждено Tennis New Zealand-C.E.O Don Turner, Tennis Australia, Tennis Canada,Федерацией тенниса Украины что подобного случая в истории тенниса еще не было.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ ТЕННИСА
Движение может заменить
почти все лекарства, но никакие
лекарства не заменят движение
И.П. П а в л о в
Введение.
Имеются обширные контингенты молодёжи, мужчин и женщин всех возрастов,нуждающихся в оздоровлении, в том числе страдающие поражениями опорно-двигательного аппарата травматической и неврологической (парезы) этиологии. Не нуждается в обосновании то, что физические упражнения являются лучшим средством оздоровления и во многих случаях - реабилитации.Однако, в большинстве своем лечебная гимнастика, тренажёры, мануальные воздействия не имеют соревновательного компонента и по этой причине утрачивают привлекательность. Теннис как игровой вид спорта обладает рядом очень важных реабилитационных свойств такими как:
1)Престижность этого вида спорта
2) Развивает координацию, реакцию, и положительно влияет на эмоциональный фон человека.
3) возможность дозирования нагрузок.
4) Теннис - это игра, в которой допускается использование только
одной руки - левой или правой Это даёт возможность играть в полную силу
лицам с дефектами одной конечности.
5) Теннис - это игра в которой допускается ограничение перемещений по
корту в парных комбинациях ,что даёт возможность заниматься этим видом спорта лицам с дефектами ног.
6)Теннис-это вид спорта которым занимаются спортсмены на колясках,и он
имеет статус паралимпийского вида спорта.
7)Теннис -от 40 до 70% выводит больного человека из чувства инвалидности
Самое важное- не столько вылечить,сколько дать почувствовать себя здоровым,что дает в итоге оздоровление всего организма.
Благодаря особым биоэнергетическим свойствам может успешно применяться для реабилитации. Убедительным доказательством является пример спортсмена Владимира Жалко-Титаренко, инвалида с детства, страдающего левосторонним гемипарезом,(Детский Церебральный Паралич), который в результате систематических занятий теннисом достиг современной профессиональной техники и способности играть в матчах с профессиональными спортсменами без физических недостатков. Он является пока единственным в мире теннисистом сумевшим преодолеть диагноз ДЦП.
8)Теннис может быть полезен и для лиц пожилого возраста как альтернатива ЛФК.
9)Теннис может выступать как средство борьбы с наркозависимостью, табакокурением, алкогольной зависимостью и депрессивными состояниями, как психологическая реабилитация для молодёжи.
Проект одобрен Федерацией Тенниса Украины, президентом федерации тенниса Г.Ф. Беньяминовым 20.01.2006.
Генеральным Менеджером проекта "Реабилитация при помощи тенниса" назначен
Жалко-Титаренко Владимир Валентинович (от ВПО "Едина Родина") 6 апреля 2006 года. На эту дату уже получена заинтересованность о сотрудничестве от Британского Cовета, по программе "Адаптации к жизни людей с ограниченными возможностями".
Проект проголосован и поддержан на сайте концепций «Ідеальна Країна» с 5.05 .2006
http://www.kraina.org.ua/ua/module/health/conception/46/
Медиа-партнёр проекта -электронное СМИ «Sport.com.ua»
http://tennis.sport.com.ua/news.phtml?id=11967
http://tennis.sport.com.ua/news.phtml?id=12466
Проект поддержан 7 апреля 2006 Областной Федерацией Тенниса Ровно.

С 20 октября по 31 декабря 2006 года на телеканале “FirstSportUkraine” выходила авторская программа Жалко-Титаренко Владимира «обзор Тенниса» направленная на раскрутку данного проекта.
http://7tv.ucoz.ru/news/2007-01-08-20
(…. Из последних введенных программ – еженедельный обзор тенниса. Это 30 минутная программа, в которой подается информационная выкладка в повествовательном режиме. С учетом того, что ее ведет не просто журналист, а человек, имеющий непосредственное отношение к игре, – получается очень живо, остро, актуально…”)
В ближайших планах работы над проектом- постройка теннисно-реабилитационного центра с крытыми кортами,тренажёрными залами,и бассейном на территории Киева.
Необходимы для данного проекта- дотации Госадминистрации г.Киева на оплату коммунальных услуг для теннисно-реабилитационного центра который взят под патронат в рамках данного проекта. Дальнейшие перспективы развития- международный проект по теннису. В ведущих мировых теннисных странах до сих пор не существует ни чего подобного.
Патронаж проекта осуществляется ВПО "Єдина Родина" ,и лично Ржавским Александром Николаевичем,заместителем мера г.Киева.
Главный консультант проекта –теоретик современного тенниса и биоэнергетик Канарюков Николай Юрьевич.


English version
The project is established by Vladimir Zhalko-Tytarenko, the only one tennis player in the world who managed to overcome diagnosis of cerebral spastic infantile paralysis and who plays with healthy professional tennis players. It is confirmed by Tennis New Zealand-C.E.O. Don Turner, Tennis Australia, Tennis Canada, Ukrainian Federation of tennis that there was not the similar case in history of tennis ever.
Rehabilitation with the help of Tennis

Movement can replace almost all medicines,
but no medicines will replace movement.
I.P.Pavlov
A great quantity of youth, men and women of all ages require recovery, including those who suffer from injuries of musculoskeletal locomotor system and neurologic (paresis) aetiology. There is no need to prove that physical exercises are the best remedy and in many cases - rehabilitations. However, in most cases the medical gymnastics, simulators, manual techniques do not possess a competitive component and for this reason they are not very popular. Tennis as a playing kind of sport possesses a number of very important rehabilitation qualities, such as:
1) Prestigiousness of this kind of sport.
2) It develops coordination, reaction, and positively influences at emotional background of the person.
3) Opportunity to batche the loadings.
4) Tennis is a game where only one hand - left or right - is supposed to be used. It gives opportunity to play at one's full potential to persons with defects of one extremity.
5) Tennis is a game where restriction of displacements on the court in pair combinations exists and persons with defects of legs can be engaged in this kind of sport.
6) Tennis is a kind of sport where sportsmen on wheelchair are engaged, and it has the status of paraolimpical kind of sport.
7) Tennis helps a sick person to get rid from the feeling of physical inability for 40 up to 70 %.
What is more important is not to cure a person, but to give the feeling of being healthy, that as a result will lead to recovery of whole organism.

Owing to special bioenergetic qualities tennis can be successfully applied for rehabilitation. The convincing proof is the example of sportsman Vladimir Zhalko-Tytarenko, the invalid since the childhood, who suffers from left-sided hemiparesis (the infantile cerebral paralysis), and as a result of regular practical tennis trainings he had attained modern professional techniques and ability to play matches with professional sportsmen without physical defects. Meanwhile he is a unique tennis player in the world who managed to overcome the diagnosis ICP.
8) Tennis can be useful for persons of advanced age as alternative to exercise therapy.
9) Tennis can act as means of struggle with drag-addiction, smoking, alcoholic dependence and depressions, being an psychological rehabilitation for youth.

The project is approved by the president of Ukrainian Federation of Tennis G.F.Benjaminov from 20.01.2006.
The manager of the project "Rehabilitation with the help of tennis" is Vladimir Valentinovich Zhalko-Tytarenko (from the party " The United Family”) on 6/04/2006. For this date the offer on collaborate with the British Counsil, under the program "Adaptation of people with the limited opportunities" is already received.
The Project is on clause-by-clause discussion on a site of concepts «Ideal Country» since February, since 1st 2006.
http://www.kraina.org.ua/ua/modulelhealth/ conception/ 46/
Mass-media partner of the project –electronic mass communication media «Sport.com.ua» http://tennis.sport.com.ua/news.phtml?id=11967
http://tennis.sport.com. ua/news. phtml?id= 12466


The project was supported on April, 7th by 2006 Rovno Regional Federation of Tennis.
The nearest plans include the construction of the rehabilitation tennis center with sheltered courts, trainer rooms, and pool on the territory of Kiev.

For this project the State subsidies are essential for payment of municipal services for the tennis sports schools included in the project which is capable to develop into the international program.
In the world leading tennis countries the similar precedents do not exist untill nowadays.

Support of the project is realized by party "The United Family", and personally by Alexander Nikolaevich Rzhavskiy. The main consultant of the project is the theorist of modern tennis and specialist in bioenergetics Nikolay Jurevich Kanarjukov.
Zhalko-Tytarenko Vladymyr
General manager of project

Жалко-Титаренко Владимир,
Генеральный менеджер проекта
tennispromotion@rambler.ru
дневник реализации проекта:
http://dnevnik.bigmir.net/show/dnevnik/1927302/

в тексте выше все ссылки битые

а вот эти работают :

http://dnevnik.bigmir.net/article/857831

http://dnevnik.bigmir.net/article/843378

http://dnevnik.bigmir.net/article/845229

=============================================================================================================================================================================

Мероприятия

https://www.facebook.com/UkrainianTennisFederation/posts/1594647370644873

Контакты

Специальная олимпиада

=============================================================================================================================================================================

У Києві є ентузіасти, яким небайдужа доля людей з обмеженими можливостями. Володимир Жалко-Титаренко опікується дітьми, котрі потребують найбільшої уваги та допомоги суспільства.
Він допомагає дітям та дорослим, які мають обмежені можливості, реалізуватись у спорті, вдосконалити свою фізичну форму та відчути себе повноцінними членами суспільства. За допомогою тенісу люди з особливими потребами мають можливість проявити мужність, отримати відчуття радості та розділити свої досягнення зі своїми сім’ями та іншими членами суспільства. 
Сам Володимир Жалко-Титаренко з трьох років має діагноз дитячий церебральний параліч та другу групу інвалідності. Прогнози лікарів були невтішні, але завдяки наполегливості, реабілітації фізичною культурою та спортом Володимир став єдиним у світі спортсменом з проблемами опорно-рухового апарату, який грає на рівні зі здоровими спортсменами. Міжнародна Федерація тенісу надала Володимиру кваліфікацію ITFlevelone, яка прирівнює його до майстра спорту.Крім того, кожен рік Володимир бере участь у столичному пробігу під каштанами і з року в рік його час покращується.
Проект – реабілітація людей з обмеженими можливостями за допомогою тенісу є повністю безкоштовним, але потребує інвесторів та спонсорів для оренди тенісних кортів та спортивного інвентарю. У планах  Володимира затвердити у міжнародній федерації тенісу- ITF окрему категорію для людей з особливими потребами, а також збудувати тенісний реабілітаційний центр.
14 липня 2016 року за участі Володимира Жалко-Титаренко у ролі організатора на столичному стадіоні «Олімпійський» відбувся спортивний захід «День бігу Спеціальної Олімпіади України» (СОУ). Змагались люди з особливими потребами  у бігу на дистанціях -  100 та 800 метрів. Переможці отримали нагороди та претендували на включення до складу Національної збірної СОУ. Спеціальна Олімпіада України відбувається для інвалідів незалежно від рівня їх розумових та фізичних можливостей, для створення стимулів особистого зросту кожної людини, можливості розвивати свої здібності, покращувати стан здоров’я  та долати перешкоди, з якими стикаються люди з вадами розвитку в повсякденному житті.
Андрій Гаврилко (Київське міське відділення Комітету з фізичного виховання та спорту  МОН України).
=============================================================================================================================================================================

Теннис на колясках

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Теннис на инвалидных колясках. Летние Паралимпийские игры 2008

Теннис на колясках — разновидность тенниса, адаптированная для игры инвалидов. В игре используются стандартные площадка и инвентарь, основные отличия в правилах заключаются в том, что спортсменам разрешено передвигаться при помощи инвалидных колясок, а удар по мячу можно наносить не только после первого, но и после второго отскока мяча о поверхность, при этом второй отскок может быть за пределами корта.

Теннис на инвалидных колясках является официальным паралимпийским видом спорта, соревнования по теннису на инвалидных колясках проводятся на всех четырёх турнирах большого шлема, Международная федерация тенниса организует регулярный тур соревнований для теннисистов-колясочников — ITF Wheelchair Tennis Tour.

  
Официальная страница на сайте ITF(англ.) Официальная страница на сайте МПК(англ.)
=============================================================================================================================================================================

Большой теннис на колясках

 

Официальная история тенниса на колясках ведётся с конца 70 годов ХХ столетия. Основателями этого вида спорта были Ренди Сноу, Рик Пальнерри – представители Америки.

Как вид спорта теннис был открыт для самой тяжелой группы инвалидов с нарушением ОДА – то-есть, передвигающихся на креслах-колясках.
В 1988 году образовалась Международная федерация тенниса на колясках (IWTF). Позже Федерация вошла в состав Международной теннисной Федерации (ITF) в качестве специального комитета, а к 1998 году стала полноправным членом ITF.

Теннис делится на классы:
— OPEN – в нем играют сильные игроки, с большим игровым опытом и высоким рейтингом,
— Seсond draw – в нём играют спортсмены с небольшым игровым опытом и низким рейтингом.
— B-division - здесь играют в основном только новички.
— Quad – играют спортсмены с поражением шейных отделов позвоночника.

Всё это подразделяется на классы только у мужчин, так как у них более сильная конкуренция, а у женщин последние лет 5 стали играть только в одном разряде - OPEN.

В теннисе на колясках играют как одиночные турниры, так и парные, а также «микст» - это смешанная пара мужчина+женщина.
Турниры делятся на категории ITF – SS,1, 2, 3 и Futures, но самым престижным из них – турнир NEC Wheelchair Tennis Masters, который проходит в Голландии во второй половине ноября. В нем участвуют 8 сильнейших, согласно рейтингу, мужчин и женщин. С середины 1980-х годов под эгидой ITF проводится и командный чемпионат мира с участием 32 мужских и 16 женских команд.По результатам выступлений игроков ведётся международный рейтинг. В турнирах распределение в выше перечисленных классах ведется только по уровню мастерства игроков. Размеры площадки и правила игры те же , что и в большом теннисе среди теннисистов без инвалидности, за исключением одного отличия – нам разрешено два касания мяча о корт, причём первое должно быть в приделах самого корта, а второе может быть за пределами корта.

Теннис на колясках является признанным параолимпийским видом спорта. На Параолимпийских играх 1988 года в Сеуле прошли первые показательные выступления теннисистов-колясочников. На Параолимпиаде-92 в Барселоне теннис на колясках был уже включен в официальную программу соревнований.

С 1992 года теннис на колясках начал развиваться и в России по инициативе 4 человек: Деменко В.В., Ломакин А., Иванов С. и Шевчик Л.Р.. Они организовали теннисный клуб «ИКАР» в названии, которого заложен смысл социальной и физической реабилитации инвалидов через спорт. Становление проходило с большими трудностями, сказывалось отсутствие опыта, инвентаря, тренера, но по мере работы решались проблемы, приходил опыт.


Сегодня российские теннисисты успешно выступают на международных соревнованиях, в чемпионатах Мира, мужчины были участниками паралимпийских игр, четверо мужчин и две российских девушки входят в мировой рейтинг теннисистов-колясочников ITF.

Сейчас в России проводят Чемпионат России, на который приезжают теннисисты на колясках из других регионов: из Санкт-Петербурга, Уфы, Тюмени, также в самой Москве уже существует 2 теннисных клуба: один, клуб «ИКАР» тренируется в ФОКе «Южное Бутово», а второй в спортивном комплексе «Янтарь», в подмосковном городе Дмитрове также есть теннисный клуб.

Теннис на коляске один из самых красивых и реабилитационных видов спорта. Это хорошо заметно на примере теннисистов с поражением шейных отделов позвонков. Если в самом начале их теннисной карьеры им порой приходится ракетку привязывать к руке, что бы она не выпадала, то через некоторое время, у всех по разному, они уже могут сами держать её, не боясь потерять во время удара.

Наталья Бахматова. Чемпионка России по теннису на колясках

=============================================================================================================================================================================

Теннис для людей с инвалидностью. Теннис для людей на колясках. 

Результат пошуку зображень за запитом "теннис для людей с инвалидностью" Пов’язане зображенняПов’язане зображення Пов’язане зображення Пов’язане зображення Пов’язане зображення Пов’язане зображення Пов’язане зображення Пов’язане зображення Результат пошуку зображень за запитом "теннис для людей с инвалидностью" Пов’язане зображення