ВІЛЬНИЙ ПРОСТІР СПІЛКУВАННЯ У ОФІСІ ПОЗИТИВНИХ ЕМОЦІЙ: Теми та час детальніше
CITE » ПРАВИЛА » Положення про Конкурс

Положення про Конкурс

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС «Універсіада з економіки навчальних закладів України - 2013»

погоджено з

Департаментом освіти Вінницької міської ради

та затверджено

ГО "Оргомітет Універсіад "  

"_____" ____________ 2012р, наказ № ____.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС

«Універсіада з економіки навчальних закладів України - 2013»

 

1. Загальні положення

1.1. Це ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС «Універсіада з економіки навчальних закладів України - 2013» (далі - Положення) визначає загальні умови, критерії та порядок оцінки результатів, розмір і форму нагороди, а також інші умови проведення Громадським центром інвестіційніх технологій (далі - Організатор) конкурсу «Економічна універсіада навчальних закладів України 2013 року» (далі - Конкурс).

1.2. Всі терміни та визначення, не визначені в цьому Положенні, вживаються в значеннях, визначених законодавством України.

2. Основні умови проведення Конкурсу

2.1. Терміни і дати проведення Конкурсу, реєстрації учасників, оголошення про Конкурс, підведення підсумків, проведення презентацій-семінарів для учасників, оголошення результатів та місце нагородження переможців Конкурсу у всіх номінаціях публікуються на сайті Організатора www.ueeu.in.ua (далі - Сайт Конкурсу).

Оголошення про Конкурс включає в себе короткий опис Конкурсу, термін його проведення, розмір і форму винагород, а також інші умови на розсуд Організатора.

2.2. Переможці Конкурсу та переможці в основних і додаткових номінаціях визначаються за підсумками дня закінчення Конкурсу.

2.3. Інформаційна підтримка при проведенні Конкурсу здійснюється засобами масової інформації за погодженням з Організатором.

2.4. Будь-яка інформація, що має відношення до Конкурсу, підлягає опублікуванню на Cайті Конкурсу.

2.5. Конкурс проводиться за підтримки спонсорів. Організатор на свій розсуд здійснює вибір спонсорів і оформлення відносин з ними.

3. Умови допуску до Конкурсу

3.1. До участі в Конкурсі допускаються учні шкіл та середніх спеціальних навчальних закладів - фізичні особи, що проживають у областях України де проводиться Конкурс.

3.2. Для участі в Конкурсіі необхідно подати Заяву на участь у конкурі (далі - Заява) за формою, встановленою Додатком №2 до цього Положення та пройти реєстрацію.

3.3. В Конкурсі беруть участь команди, що складаються з двох чоловік.

3.4. Від одного навчального закладу може брати участь необмежена кількість команд.

3.5. Учасник погоджується і зобов'язується повідомити про себе правдиву інформацію при реєстрації. Некоректні реєстраційні дані приведуть до дискваліфікації.

3.6. Учасник має право зареєструватися тільки один раз. Якщо буде виявлено, що замість зареєстрованих осіб беруть участь інші особи, команда буде дискваліфікована.

3.7. Реєструючись для участі в Конкурсі, кожен Учасник тим самим висловлює свою повну згоду з цими Правилами без виключень або обмежень.

3.8. Організатор залишає за собою право відмовити Учаснику в реєстрації без пояснення причин або дискваліфікувати його з поясненням причин.

4. Порядок допуску до участі у Конкурсі

4.1. Рішення про допуск фізичної особи до участі в Конкурсі приймається Організатором на основі Заяви. 

4.2. Заява має бути заповнено розбірливо і не повинна містити виправлень. Заява, подана з порушенням зазначених вимог, до розгляду Організатором не приймається.

4.5. У Заяві має бути вказаний псевдонім (далі - Ім'я (Login)), під яким фізична особа бере участь у Конкурсі. Ім'я (Login) не повинно містити лайливих слів, непристойних і образливих виразів.

Організатор має право на власний розсуд змінити Ім'я (Login), вказане в Заяві, у тому числі в разі порушення вимог, встановлених цим пунктом, а також використання Імені (Login), схожого з Ім'ям (Login) іншого Учасника Конкурсу.

Ім'я (Login) і пароль використовуються Учасником Конкурсу для отримання в режимі реального часу інформації про своє становище в Конкурсі на сайті Організатора за адресою: www.indexlike.com. До зазначеної інформації належить інформація відображена у ПІДСУМКОВІЙ та СУМАРНІЙ ТАБЛИЦЯХ (далі - Додаток №3 і №4) а також інша інформація, що підлягає розкриттю за рішенням Організатора.

Для автоматизації обробки інформації учасникам присвоюється спеціальний код (кодовий запис).

Приклад кодової запису учасника Конкурсу:

команди четвертої школи (№ 004): перша команда (№ 01), учасник Сергєєв Денис (капітан команди №1) (деякі цифри номеру телефону учасника) - (кодове позначення «004.01.0.664»).

4.7. Заповнена та підписана фізичною особою Заява подається Організатору.

Заяви приймаються Організатором кожен робочий день з 09 годин 30 хвилин до 18 годин 00 хвилин. Якщо Заява надійшла пізніше 18 годин 00 хвилин, то вона вважається надійшовшою на наступний робочий день.

4.8. Заповнена Заява повинна надійти Організатору в період вказаний на сторінці.

Заява вважається такою, що надійшла Організатору якщо оригінал заповненої Заяви або відсканована копія в електронному вигляді з оригінальними підписами отримана уповноваженою особою Організатора.

4.10. Для прийняття рішення про допуск фізичної особи до участі в Конкурсі Організатор здійснює перевірку дотримання фізичною особою, бажаючою взяти участь у Конкурсі, умов та порядку допуску до участі в Конкурсі.

4.11. Підставами для відмови в допуску до участі в Конкурсі є:

- Порушення встановленого цим Положенням порядку та умов допуску до участі в Конкурсі, в тому числі терміну подачі Заяви;

4.12. Організатор з дати проведення перевірки відповідно до пункту 4.10. цього Положення приймає рішення про допуск або про відмову в допуску фізичної особи до участі в Конкурсі. Організатор  повідомляє фізичну особу, яка подала Заяву у порядку, передбаченому цим Положенням, про прийняте рішення за допомогою електронної пошти за адресою, вказаною в Заяві.

У рішенні про допуск фізичної особи до участі в Конкурсі Організатор вказує присвоєні фізичній особі Ім'я (Login) і пароль.

4.13. Фізична особа, яка подала Заяву у порядку, передбаченому в цьому Положенні, вважається Учасником Конкурсу з дати прийняття Організатором рішення про допуск зазначеної фізичної особи до участі в Конкурсі.

4.14. Учасник Конкурсу може бути усунений від участі в Конкурсі у наступних випадках:

- Виявлення факту подання Учасником Конкурсу недостовірних відомостей у Заяві;

- Призупинення дії або анулювання ліцензії брокера;

- Порушення порядку і Правил проведення Конкурсу;

- Повторне неправильне введення данних. При першому неправильному введенні учасник буде оштрафований зніманням балів.

4.15. Результати учасника і команди, а також штрафи за порушення виводяться e Додатку №3 і Додатку №4 та ТАБЛИЦІ ЕКВІТІ (далі - Додаток №5 ).

5. Порядок проведення Конкурсу.

5.2. Під час проведення Конкурсу результати публікуються в режимі реального часу або після 23.00

5.3. Всі операції учасників здійснюються тільки з "віртуальними" грошима.

5.4. Участь в Конкурсі безкоштовна.

6. Порядок визначення переможців Конкурсу.

6.1. Індивідуальними переможцями Конкурсу можуть бути тільки три Учасника, що мають максимальне значення Індексу учасника на момент закінчення змагання.

Види призів: Грошові, майнові, книги, грамоти, сертифікати

Учасники які зайняли місця з 1 по 3 в основній номінаціі отримають грошові призи.

Порядок оцінювання завдань для учасніків і відповідей та контроль результатів визначається у Правилах проведення Універсіади 2013 Додаток №1.

6.2. Переможці визначаються також у номінаціях:

- Результат по балансу.

- Учасники з осіданням менше 5%.

- Переможці в кожному інструменті з осіданнями менше 5%.

- Розгорнуті відповіді.

Заохочуються також тренери, та консультанти.

Учасники які перемогли у додаткових номінаціях отримають заохочувальні призи.

6.3. По закінченні Конкурсу (дивись сторінку) всі позиції Учасників у номінаціі "Результат по балансу" фіксуються.

Якщо ніхто з Учасників у номінаціі "Результат по балансу" не має позитивного прибутку, вважається, що переможця немає. Якщо 2 або більше призерів мають однакові баланси, то остаточне рішення виносить конкурсна комісія. Позитивним прибутком вважається перевищення початкового балансу.

6.4. Переможцями Конкурсу у номінаціях "Переможці по ризикам - 5%" можуть бути тільки три Учасника з Учасників номінаціі "Результат по балансу", що мають максимальний позитивний прибуток на момент закінчення змагання та мінімальне відносне зниження відкритих позицій з границями зниження 5%. Результати по цій номінаціі відображаються у Додатку №5.

6.5. Призовий фонд складає ... грн:

- перше місце - 1000 грн

- друге місце - 500 грн

- третє місце - 200 грн

6.6. Переможці дають згоду на участь в рекламно-маркетингових заходах Організатора та Спонсорів, в тому числі на проведення інтерв'ю, теле, фото, інтернет - репортажів та оповіщення громадськості через ЗМІ про акції.

7. Конкурсна комісія

7.1. Конкурсна комісія формується на весь період проведення Конкурсу в регіоні та підведення підсумків.

7.2. Склад Конкурсної комісії змінюється в залежності від регіону де проводиться Конкурс. 

Організатор приймає рішення про формування та склад Конкурсної комісії у визначений на сторінці Сайта Конкурсу строк

Інформація про склад Конкурсної комісії розкривається на Сайті Конкурсу

Голова Конкурсної комісії обирається з членів Конкурсної комісії на першому засідання Конкурсної комісії.

7.3. У компетенцію Конкурсної комісії входить вирішення питань, що виникають в рамках Конкурсу.

7.4. Конкурсна комісія приймає рішення про дискваліфікацію та штрафування Учасників Конкурсу.        

7.5. Конкурсна комісія має право на перевірку знань переможців конкурсу.                       

7.6. Рішення Конкурсної комісії приймаються більшістю від чисельного складу Конкурсної комісії і підлягають обов'язковому опублікуванню на Сайті Конкурсу.

Матеріали

Універсіади-2013 - частина національного ексклюзивного комплексного продукту об'єднаного під спільною назвою - "(ЕЕККОО)"(еколого-економічний, конкурсно-консультаційний, образотворчий осмос)(економіка дружня до екології "ЕКО в квадраті", позашкільні технології засвоєння знань та вмінь у мобільній школі майстрів), готує пропозиції до законів по освіті, екології, економіці, культурі та спорту, подає власні проекти до Книги рекордів України, підтримує творчі ініціативи та починання. ЕЕККОО складається з Програми "Територія інновацій", еколого-економічних та освітньо-пізнавальних (ігри "Інтеллектуальний капітал", "Битва Еко-кіборгів", Універсіади з бізнес-моделюванням та Фінансовим плануванням Сім`ї, Програма по розділенню відходів у навчальних закладах "Європейське місто", Інтернет канал і телепрограма "ЕкоАльтернатива", "Економіка і право" та молодіжне підприємство "Рекламна платформа Альтернативний вектор", постійно діючий круглий стіл "Сучасна позашкільна освіта"), регулярних соціально орієнтованих (майстер-класи для людей з особливими потребами і дітей, які пропагують національну символіку), образотворчих (створення арт-об'єктів), конструкторсько-технічних (міжнародний фестиваль екко-моделей, майстерня веломобілей і авіамоделей, гуртки з ракетобудування) і національно-культурно-спортивних ("Вітаю Вій", новорічне шоу "ЗОЛОТА ПІРАМІДА", "Ред Рута Руеда" та інші до календарних свят, секції та турніри з тенісу, шахів, капоейри, конкурс "Еко-сімей") заходів, у тому рахунку інтерактивних, акцій («Велопаркінг кожному магазину», «Еко-локації роздільного збору відходів у кожний під`їзд будинку», патріотична акція "Рожева піраміда миру" та ін.), з використанням міжнародних программ (Stop Eco Mess, Aflatoun, «Зелена демократія» ("Розвиток спроможності учнівського самоврядування через екологічну освіту" Фонду посольства США в Україні), рекомендованих для дітей та батьків ГО «Академія творчості "АРТЕККО"», ГО «Центр інноваційних технологій», Центром інноваційних технологій освіти, авторськими творчими майстернями-лабораторіями ВОІПОПП.

«Alis inserviendo consumor»

Найближча зустріч
Консультування з Тестових Завдань
у Скайпі з 18.00 (день узгоджується за телефоном). докладніше

Заняття по економетриці, основам підприємництва та ремесел, програмуванню та WEB-дизайну, тенісу,..., у профільних клубах (гуртках) та консультаціі з закордонними спеціалістами, будуть проводитись безкоштовно і після закінчення Універсіади.

Скайп-конференція

Чекаємо реєстрацію музичне училище, технічний, агрономічний, транспортний коледж